ទំព័រ_បដា

គន្លឹះ BFT Pipette

ការណែនាំអំពីបំពង់ BFT

គន្លឹះរក្សាកម្រិតទាប ហៅផងដែរថាគន្លឹះចងទាប គឺជាគន្លឹះបំពង់ដែលត្រូវបានកែប្រែដើម្បីកាត់បន្ថយការស្អិតរបស់ DNA, អង់ស៊ីម, ប្រូតេអ៊ីន, កោសិកា ក៏ដូចជាវត្ថុធាតុ viscous ផ្សេងទៀតទៅលើផ្ទៃចុង។